Tomatoes

₱42.75 ₱77.00

Ang kamatis o tomato ay isa rin sa kadalasang ginagamit na sangkap pangluto. The fiber, potassium, vitamin C, and choline content in tomatoes all support heart health.